Website counter
--- สมาคมครูช่างเชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ ---
กิจกรรมสมาคม

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานโลหะการ ระดับชาติ ครังที่ 21 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2554