Website counter
--- สมาคมครูช่างเชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ ---
ติดต่อสอบถาม

 

สมาคมครูช่างเชื่อม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่…..
ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทร…..042970201-3 ต่อ 123

websitehttp://weldingnews.techsakon.ac.th/
email: weldingnews@hotmail.com