Website counter
--- สมาคมครูช่างเชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ ---
 
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กับ บริษัทควอลิเทค จำกัด (มหาชน) 22 มิถุนายน 2552

- การอบรมสัมมนาเรื่องการตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ทำลาย RT –Level II
- ใบสมัครสมาชิก สมาคมครูช่างเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ